Vodohospodářský dělník – Znojmo

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

vodohospodářský dělník

Místo výkonu funkce: závod Dyje, provoz Znojmo

Termín nástupu: 1. 7. 2024 (případně dohodou)

Požadovaný profil: 

 • výuční list ve vodohospodářském (lesnickém) oboru výhodou
 • platné osvědčení na motorovou pilu, křovinořez výhodou
 • spolehlivost, zodpovědnost, zručnost
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • řidičské oprávnění sk.“B“
 • řidičské oprávnění sk.“T“ výhodou
 • praxe v oboru vítána

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • provádí údržbu a opravy na objektech, vodohospodářských dílech, technických zařízení VD a vodních tocích ve správě provozu
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • činnosti vyplývající z osvědčení – řidič dle potřeb provozu, jako řidič referentského vozidla dbá o údržbu dopravních prostředků ve smyslu platných dohod
 • pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 • provádí údržbu břehových porostů a vegetačních úprav pomocí křovinořezu a motorové pily včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva
 • vede provozní deník a další nařízenou evidenci a odpovídá za správnost záznamů
 • provádí kontrolní pochůzky po svěřeném úseku toku
 • provádí obsluhu jednoduchých mechanizačních prostředků nevyžadujících vyšší kvalifikaci
 • účastní se školení a kurzů nutných pro výkon pracovní pozice
 • dodržování norem a vnitropodnikových předpisů BOZP a PO
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

 

Bližší informace: Michal Pokorný, vedoucí provozu Znojmo, tel. 724 720 075, email: pokorny@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 31. 5. 2024. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 18. dubna 2024, 13:47 štítky: volná pracovní místa, pracovní nabídka, nabídka práce, kariéra,