Banínský potok získá nové koryto s meandry a tůněmi

Povodí Moravy zahájilo revitalizaci Banínského potoka. Vodní tok získá nové koryto, meandry, tůně a v jeho okolí vzniknou i mokřady. Úpravy zvýší schopnost zadržování vody v krajině, posílí ekologickou stabilitu lokality, zlepší vodní režim a samočistící schopnost Banínského potoka.

Od března pracuje Povodí Moravy na revitalizaci Banínského potoka u obce Banín u Svitav. Vodní tok byl v sedmdesátých letech regulován v rámci výstavby Březovského vodovodu a komplexních zemědělských úprav. Cílem Povodí Moravy je obnova ekologických funkcí a umožnění přirozeného vývoje vodního toku. U obce Banín proto dojde k přeložení části potoka do nového koryta plného meandrů a tůní.

Úprava se týká 745 m dlouhého úseku vodního toku. Díky nepravidelným potočním obloukům Povodí Moravy prodlouží délku koryta o více než polovinu. „Banínskému potoku vrátíme jeho přírodní charakter. V současnosti modelujeme jeho novou podobu, která se bude vyznačovat členitostí, širokou potoční nivou a množstvím meandrů. Vyhloubením tůní a mokřadů se v lokalitě zlepší funkce zadržování vody v krajině. V navazujících letech po dokončení úprav pak bude docházet k samovolnému vývoji vodního toku i potoční nivy,“ popisuje hlavní význam revitalizace generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Nové koryto umožní častější rozlivy vody do potoční nivy. V okolí Banínského potoka se tak zvýší podíl podmáčených ploch. Nové koryto bude členitější a bude obsahovat zahloubené části a prvky mrtvého dřeva, jako jsou pařezy, kmeny a větve, což je důležité u toku s malým průtokem kvůli úkrytům pro vodní živočichy. „Počítáme s výstavbou čtyř mokřadů, které budou periodicky zaplavovány při vyšších průtocích. Tůně poslouží jako biotop pro vodní a mokřadní organismy. Díky tomu se lokalita stane novým stanovištěm pro různé druhy obojživelníků, plazů a ptáků, a to i z řad chráněných druhů, které se kvůli nevhodným podmínkám nyní v lokalitě nevyskytují,“ říká Gargulák.

Prostor nově vymodelované nivy vhodně doplní původní druhy dřevin, jako je jilm, olše, bříza, vrba a střemcha.

Práce odstartovaly v březnu letošního roku a potrvají do srpna. Celkové stavební náklady na revitalizaci jsou 1,4 mil. korun, financování je zajištěno z dotací prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. Na revitalizaci se podílí i Státní pozemkový úřad, který státnímu podniku Povodí Moravy bezplatně poskytnul pozemky.

V současnosti Povodí Moravy realizuje řadu revitalizačních opatření. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplňuje Gargulák. Mezi aktuální nejvýznamnější projekty Povodí Moravy patří například dokončená revitalizace Bečvy u Černotína, Skaličky a Ústí, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, Knínického potoka u Veverských Knínic, Trkmanky u Velkých Pavlovic, Kyjovky u Moravské Nové Vsi či Svratky u Herálce.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. dubna 2024, 09:33aktualizováno 29. dubna 2024, 07:51 štítky: revitalizace, revitalizační opatření,