Tiskové zprávy

ilustrace

Ošetření lipové aleje ve Veselí nad Moravou zlepší zdravotní stav...

Arboristé provedou odborné ošetření stromů na levém břehu řeky Moravy ve Veselí nad Moravou. Odborná prohlídka shledala...

23. 5. 2024
ilustrace

Policie pomůže vodohospodářům s ochranou vodních zdrojů

Klimatická změna a rostoucí význam vodních nádrží při zásobování obyvatelstva vodou s sebou nese zvýšenou potřebu péče...

13. 5. 2024
ilustrace

Povodí Moravy: Baťův kanál je připravený na sezónu

Povodí Moravy dokončilo přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Všechny plavební komory jsou seřízené,...

30. 4. 2024
ilustrace

Banínský potok získá nové koryto s meandry a tůněmi

Povodí Moravy zahájilo revitalizaci Banínského potoka. Vodní tok získá nové koryto, meandry, tůně a v jeho okolí vzniknou...

26. 4. 2024
ilustrace

Vranovská přehrada slaví 90 

V letošním roce uplyne 90 let od chvíle, kdy bylo do provozu uvedeno vodní dílo Vranov. Vranovská přehrada se využívá...

11. 4. 2024
ilustrace

Komoru ve Spytihněvi osadili třítunovými vraty s pomocí velkého...

Plavební komora ve Spytihněvi má nová vrata. Komora v současnosti prochází generální opravou. Práce budou dokončeny v dubnu...

9. 4. 2024
ilustrace

Kvůli zamezení vývěrů vody dojde k uzavření komunikace přes jez...

Povodí Moravy v dubnu zahájí specializované práce na opravě těsnící stěny na jezu ve Spytihněvi. Cílem je zamezit průsakům...

26. 3. 2024
ilustrace

V Olomouci odstartovala stavba další etapy protipovodňových...

Povodí Moravy zahájilo úpravy řeky Moravy v jižní části Olomouce. Tzv. IV. A etapa protipovodňových opatření zajistí ochranu...

25. 3. 2024
ilustrace

Den otevřených dveří proběhne na vodních nádržích Koryčany,...

U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy den otevřených dveří na přehradách Koryčany, Brno a Plumlov....

21. 3. 2024
ilustrace

Plavební komora ve Spytihněvi dostane nová vrata

Generální oprava plavební komory ve Spytihněvi probíhá úspěšně. V současnosti se stavba připravuje na osazení vrat. Práce...

13. 3. 2024